"Innovation inspired by your skin"

Biomimicry

Weinig weten wat “Biomimicry” inhoudt, laat staan dat men er ooit al van gehoord heeft. Het bestaat nochtans al zeer lang, en werd onder de publieke aandacht gebracht door wetenschapper Janine Benyus. Zij geeft wereldwijd voordrachten over Biomimicry.

“Innovation inspired by nature”, “Natural intelligence”, ” Taking inspiration from nature”, ” Learning from nature”; “Looking at nature as a model, measure and mentor”. Deze Engelstalige quotes vatten kort & krachtig samen wat Biomimicry is. Biomimicry ( bios= leven, mimesis= nabootsen, imiteren) is de wetenschap die de natuur ( fauna & flora, & menselijke natuur) bestudeert en bepaalde meesterlijke processen/modellen/& elementen uit die natuur kopieert/nabootst om menselijke problemen op een duurzame manier te lossen. Bestudeer de wonderen van de natuur en leer van haar. “The evolution of nature is the greatest & biggest brainstorm session ever”. De natuur heeft vaak al gewoonweg een oplossing voor een probleem waar wij als mensen mee kampen.

Bijvoorbeeld: de wereldwijde productie van cement zorgt voor een immense uitstoot aan Co2. Dit wordt steeds vergeten door milieu-experten bij het aanhalen van de grootste veroorzakers van vervuiling van onze planeet. Een wetenschapper heeft coralen bestudeerd ( zij maken ook een vorm van cement) en dit gaf hem dé oplossing voor de ecologische voetafdruk die cementproductie nalaat: het creeëren van cement mét water & Co2. Dus Co2 wordt niet meer uitgestoten, maar gebruikt als grondstof. Geniaal!

Lees Verder

Ook heel wat andere problemen kunnen op een duurzame manier worden opgelost door Moeder Natuur te respecteren, en van haar te leren. De cruciale vraag die we ons moeten stellen: “how would Mother Nature do?” Mimique heeft biomimicry toegepast in de huidverzorgingssector. Als we onze huid werkelijk willen verzorgen en onze huidproblemen doeltreffend wensen aan te pakken, moeten we teruggaan naar de bron, en opnieuw een stapje dichter zetten bij de natuur. We moeten begrijpen & respecteren hoe ons menselijk lichaam van nature functioneert, en haar niet proberen overmeesteren.

Een kwaliteitsvolle huidcrème gebaseerd op biomimicry moet aan 3 criteria beantwoorden. Ze moet (1) een structuur hebben dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de menselijke huidstructuur (DMS= derma-membraan structuur) en (2) werkzame stoffen bevatten die quasi identiek zijn aan de stoffen die van nature voorkomen in onze huid ( = huideigen/huidgelijkend). (3) Bovendien checkt Biomimicry wetenschap welke wonderen uit de fauna & flora nuttig & veilig zijn voor de bescherming & verzorging van onze huid. De Mimique huidcrèmes beantwoorden aan die 3 criteria. Kortom: de samenstelling en structuur van de Mimique crèmes lijkt op die van onze huid.

Wat is het verschil tussen bio/natuurcosmetica en Mimique Skincare?
Biocosmetica gaat ervan uit dat extracten uit fauna & flora per definitie goed zijn voor onze huid, en 100% veilig zijn. Heel wat van die natuurlijke cosmetische ingrediënten ( etherische oliën, lanoline, ...) hebben helaas een samenstelling die volledig huidvreemd is, en hierdoor contactallergieën veroorzaken. Mimique Skincare gaat er niet zozeer van uit dat alles uit fauna & flora per definitie goed is vr onze huid, ze selecteert. Bovendien is natuurcosmetica gebaseerd op extractie uit de natuur, terwijl de Mimique huidcrèmes alles te maken hebben met nabootsen/kopiëren, nl. het kopiëren van Moeder Natuur, meer bepaald: de menselijk huidsamenstelling en huidstructuur. Het gaat er bij ons niet zozeer om wat we uit de natuur kunnen halen, maar wel om wat we van de natuur kunnen leren.

X

Selecteer uw online apotheek :

www.farmaline.be www.onlinepharmabox.be